01/01

Štefánek, Antonín


toto foto publikováno v Literárním atlase II, s. 138
(* 15. 4. 1887 Veľké Leváre, + 29. 4. 1964 Žiar nad Hronom) – slovenský pedagog a československý politik

Mezi přední slovenské politiky, kteří usilovali o československou jednotu, se řadí také A. Štefánek, blízký spolupracovník V. Šrobára i M. Hodži.

Ve Vídni vystudoval gymnázium, ale na dostudování univerzity už mu nezbyly prostředky. A tak promoval až na nově zřízené Komenského univerzitě v Bratislavě po vzniku Československa. Zatím – od roku 1906 – působil v Budapešti jako redaktor Slovenského týdeníku a spolu s Hodžou založili měsíčník Slovenský denník. Poté redigoval v Uherské Skalici Lidové noviny a pak ho Hodža znovu povolal do Budapešti, aby se ujal redakce nově založeného Slovenského denníku.

Po vypuknutí 1. světové války odejel Štefánek do Čech – do Brna a do Prahy, kde působil jako redaktor Národních listů. Prosazoval tu ideje hlasistů: československou jednotu. Zapojil se do činnosti Maffie a byl také členem Národního výboru.

Po vzniku Československa, kdy se V. Šrobár stal ministrem s plnou mocí pro Slovensko, pověřil Štefánka organizací školství. Tento úkol plnil až do roku 1923 ve funkci vládního referenta, když po reorganizaci jednotlivých referátů se z něj stal odborný referent a poradce ministra pro otázky školské a kulturní politiky. Byl poslancem Revolučního Národního shromáždění (1918-20) a náležel mezi přední funkcionáře republikánské (agrární) strany na Slovensku; znovu byl poslancem v letech 1929-35 a poté senátorem.

Jeho vědeckým oborem byla sociologie, kterou také od roku 1935 přednášel na Komenského univerzitě. Po obnovení Československa byl v letech 1945-46 i rektorem univerzity.

(tp)

K02-SAM069-15   A1888