02/02

Šalamoun, Bedřich


Kartograf (1880-1967)
Bedřich Šalamon se narodil 16. 7. 1880 v Praze, kde 26. 7. 1967 zemřel. Působil jako profesor kartografie a matematické geografie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Habilitoval se v roce 1922 a mimořádnou profesuru získal již roku 1925. Roku 1931 byl jmenován řádným profesorem. Jako ředitel vedl Státní ústav geofyzikální. Šalamon byl rovněž členem Československé národní rady badatelské, mimořádným členem Královské české společnosti a členem Masarykovy akademie práce.

K10-SCH065-03   A5973
K10-SCH065-05   A5975