Výstavy 2003-2011

30/09/04 - 04/12/04

FACE TO FACE
Moderní klasika ze sbírky F. C. Gundlach

Sherman, Penn, Blumenfeld nebo Arbus – to jsou některá ze jmen, tvořících základ hamburské sbírky F. C. Gundlach.

Část této sbírky, jež patří k nejvýznamnějším německým soukromým kolekcím současné fotografie, byla poprvé vystavena v zahraničí.

Kurátor Zdenek Felix, bývalý dlouholetý ředitel hamburských Deichtorhallen, vybral pro výstavu v Langhans Galerii soubor fotografických prací, které dokládají zaměření sbírky na obraz člověka.

Gundlachova sbírka je základem Mezinárodního domu fotografie (Internationales Haus der Photographie) v Hamburku, který byl otevřen v říjnu roku 2003. F. C. Gundlach, původně módní fotograf a zakladatel jedné z prvních fotogalerií v Německu, začal svou sbírku budovat před více než 30 lety.

Její podstatnou částí jsou módní fotografie, včetně těch, jejichž autorem je F. C. Gundlach. Dalším těžištěm jsou portréty známých i méně známých osobností stejně jako snímky, zachycující anonymní situace („street photography“). Gundlacha vždy zajímal dialog mezi fotografií a jinými médii umělecké tvorby, především malířstvím a filmem. Zaměřil se i na snímky tematizující fotografii jako médium intimity (Nan Goldin, Wolfgang Tillmans).

Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Dr. Michael Libal. Výstavu finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Bank Leu.

None