02/02

Zavřel, František


1884 – 1947
čes. div. režisér
v Albu repr. s. 511
Český spisovatel a dramatik František ZAVŘEL působil jako vyšší úředník na ministerstvu obchodu (1918-31). Svými politickými názory patřil ke krajní pravici a netajil se sympatiemi k fašistickému hnutí. Za protektorátu obdržel za svoji činnost vysoká vyznamenání. Psal historické životopisné hry (Caesar, Valdštýn aj.) a také lehké lidové komedie.

K03-WIN033-01   A2429
K03-WIN033-05   A2433