05/05

Zahradník-Brodský, Bohumil


(21.8. 1862-?)
autor povídek a románů, farář v Ouběnicích u Votic, pak na ministerstvu školství a národní osvěty

K03-WIN033-02   A2430
K03-WIN033-03   A2431
K03-WIN033-06   A2434
K03-WIN033-09   A2437
K03-WIN033-10   A2438