01/01

Saturník, Theodor


26. 11. 1888, Tábor – 18. 9. 1949, Praha
Právník, právní historik.
Studoval na Právnické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po studiích působil v Národním muzeu v Praze – nejprve jako úředník (1914–1920), po vzniku ČSR jako tajemník (1920–1928). V roce 1923 se na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze habilitoval, v roce 1928 byl jmenován mimořádným, v r. 1938 řádným profesorem slovanského práva. Jako žák a pokračovatel Karla Kadlece se zaměřil především na problematiku slovanské a středoevropské právní historie.

K10-STL063-28   A5963