02/02

Nebeský, Josef


(* 16. 4. 1889 Radotín, + 1966) – český agrární politik, představitel Národního souručenství
V období první republiky byl J. Nebeský generálním tajemníkem Ústřední řepařské jednoty, odpovědným redaktorem Věstníku ústřední jednoty řepařů a významným členem agrární strany. Všeobecně známým se však stal až za okupace, kdy ho E. Hácha v říjnu 1939 jmenoval místo A. Hrubého do čela Národního souručenství (NS), které už sdružovalo 99 % dospělé mužské populace.
V listopadu 1939 měl na zasedání výboru NS v Obecním domě projev, o jehož obsahu informoval K. H. Franka nacistický informátor. Nebeský podle něho odmítl nacistický i fašistický vzor, hovořil o nesvobodě tisku, o zatýkání a věznění a na závěr prohlásil: My jsme zde, je nás osm milionů a zde zůstaneme… nás nezničí nikdo! Nebeský byl již tehdy ve styku s domácím odbojem v Politickém ústředí, podporoval jej finančně a podporoval také linii generála Eliáše. V NS úspěšně čelil snaze V. Krychtálka o prosazení protižidovských opatření. NS bylo trnem v oku nejen K. H. Frankovi, který prosazoval jeho “umrtvení”, ale i českým fašistům z Vlajky, a především E. Moravcovi. Ti všichni cítili, že jde o krycí instituci, která má Eliášovi a Háchovi pomáhat v retardační politice, a tak byl Nebeský v květnu 1941 odvolán. Ve funkci ho nahradil nejprve Jan Fousek (do října 1942) a poté Tomáš Krejčí, který byl ještě koncem dubna 1945 zatčen gestapem.
V roce 1947 byl Josef Nebeský postaven před Národní soud, který jej však osvobodil. V prosinci 1948, kdy už úřadovala komunistická policie a justice, byl znovu zatčen a odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Nejvyšší soud v březnu 1992 rozsudek zrušil a znovu potvrdil rozhodnutí z roku 1947.
(tp)

K02-NEB051-08   A1650
K02-NEB051-13   A1655