02/02

Mádl, Karel Boromejský


historik umění (1859-1932)

historik a kritik umění, zeť nakladatele J. Otto
Narodil se 15. srpna 1859 v Novém Bydžově.
Studoval dějiny umění na vídeňské univerzitě. V roce 1886 se stal docentem
a v roce 1894 profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze.
Ve svém teoretickém i kritickém díle svou pozornost zaměřil na barokní umění a malířství 19. století.Významným přínosem pak byla jeho kritická metoda a zařazení českého umění do evropského kontextu.Věnoval se též muzejnictví, památkové péči a vlastní výtvarné tvorbě, kdy vytvářel kresby a návrhy kostýmů.
Zemřel 20.11. 1932 v Potštejně.

K10-MAR041-04   A5666
K10-MAR041-08   A5670