02/02

Mádl, Karel Boromejský


15. 8. 1859 Nový Bydžov – 20. 11. 1932 Potštejn
historik umění
Vystudoval reálku v Praze a pak v letech 1880–1883 navštěvoval uměleckohistorické přednášky ve vídeňské Albertině a v Rakouském muzeu umění a průmyslu. Podnikl několik studijních cest po Evropě. V roce 1886 se stal docentem textilního umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, později byl jmenován profesorem historie umění. V roce 1917 se stal vládním radou, od roku 1918 byl místopředsedou kuratoria Moderní galerie. Psal umělecké kritiky pro Politiku, Národní listy, Světozor a další periodika. Je autorem soupisu památek na Kolínsku, studií o freskách v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše v Praze nebo monografie o sochách na Karlově mostě.

K10-MAR041-04   A5666
K10-MAR041-08   A5670