01/01

Kàan, Jindřich z Albéstu


29.5.1852, Tarnopol, Galizien – 7.3.1926 Roudná
klavírista a skladatel.
Syn maďarského šlechtice se v osmi letech přestěhoval s rodiči do Čech. Vedle gymnazia studoval soukromně hudbu a později konzervatoř. Po studiu poprvé koncertoval v roce 1874, pak byl osm let byl vychovatelem v rodině hraběte Fürstenberga v Lánech, přitom vystupoval na koncertech. V letech 1889–1918 vyučoval klavír na pražské konzervatoři, v letech 1907-1918 se stal jejím ředitelem. Skládal komorní hudbu, písně, melodramata a balety. A. Dvořáka doprovázel na první cestě do Anglie v roce 1884, byl učitelem klavíru jeho dcer Otilie a Anny.

K04-KUB009-14   A2684