06/06

Horák, Vojtěch Archibald


1899 Pardubice – ?
právník
Po studiích práv se stal zástupcem sekretáře klubu senátorů a od roku 1924 byl tajemníkem poslaneckého klubu Národní demokracie a předsedou ústředního výkonného výboru Mladé demokracie. Jeho otec byl advokátem v Pardubicích a poslanec Českého zemského sněmu.

K02-HRU027-01   A1324
K02-HRU027-04   A1327
K02-HRU027-08   A1331
K02-HRU027-09   A1332
K02-HRU027-10   A1333
K02-HRU027-13   A1336