03/03

Horák, František


1. 4. 1865 Mšec – 27. 12. 1933 Praha
politik
František de Paul Hugo vystudoval obchodní akademii ve Štýrském Hradci a podle rodinných archivů byl sládkem v Dalmácii. V roce 1906 se přestěhoval do Prahy a založil obchod na Smíchově. Vydával týdeník Živnostenské právo, angažoval se v živnostenských spolcích a po roce 1918 inicioval založení celostátní živnostenské strany. V letech 1919–1933 byl předsedou zemského výboru této strany. V roce 1920 se stal poslancem Národního shromáždění za živnostensko-obchodnickou stranu středostavovskou, jako poslanec působil do roku 1929. V téže době je uváděn jako obchodní zástupce smíchovského pivovaru. Jeho prasynovcem je politik Martin Bursík.

K02-HUM024-04   A1290
K02-HUM024-10   A1296
K02-HUM024-11   A1297