01/01

Horák, Jiří


4. 12. 1884 Benešov – 14. 8. 1975 Martin
slavista
Studium slavistiky a germanistiky ukončil v roce 1908. Od roku 1922 působil čtyři roky jako profesor srovnávacích dějin slovanských literatur na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v letech 1927–1950 byl profesorem na Univerzitě Karlově, kde byl také děkanem a proděkanem. Byl členem různých vědeckých organizací a po desetiletí sbíral české folklorní písně. Byl jednatelem a později ředitelem Státního ústavu pro lidovou píseň, v letech 1956–1963 se stal ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Za války byl vězněn, v letech 1945–1948 byl diplomatem v SSSR, po únorovém převratu byl ale odvolán. Jeho manželka Anna Gašparíková byla archivářkou T. G. Masaryka. Horák je mimo jiné autorem několika sbírek českých pohádek ilustrovaných Josefem Ladou.

K10-HOR018-02   A5386