07/07

Hora, Václav


9. 9. 1873 Kozojedy – 17. 1. 1959 Řevnice
právník
Po studiu práv pracoval u různých krajských soudů, soudcovskou činnost ukončil v roce 1911, kdy se stal profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1919–1920 a 1936–1937 byl zvolen děkanem fakulty. Jako specialista na procesní právo spoluvytvářel jednotný právní řád pro celou Československou republiku. Byl členem různých odborných spolků, členem Akademie věd a Sokola. Od roku 1939 žil ve své vile v Řevnicích, kde byl předsedou okrašlovacího spolku. Po válce znovu přednášel, ale roku 1948 fakultu opustil, ačkoli byl v roce 1953 jmenován akademikem.

K10-HOR019-04   A5402
K10-HOR019-05   A5403
K10-HOR019-08   A5406
K10-HOR019-09   A5407
K11-HOB073-15   A7303
K11-BEN078-08   A7370
K11-BEN078-09   A7371