01/01

Heyrovský, Leopold


14. 11. 1852 České Budějovice – 17. 2. 1924 Praha
právník
Otec Jaroslava Heyrovského. Po ukončení studia práv v Praze se dál vzdělával v Mnichově a Berlíně. Po rozdělení univerzity se stal prvním profesorem římského práva na české Právnické fakultě a byl autorem první česky psané učebnice z tohoto oboru. Byl děkanem fakulty a v období 1908–1909 rektorem univerzity. Roku 1922 pro nemoc odešel do důchodu. Psal do Ottova naučného slovníku, byl členem kuratoria Hlávkových kolejí, předsedou České akademie věd a přítelem T. G. Masaryka.

K10-HUJ023-01   A5439