01/01

Havel, František


23. 8. 1883 Cukmantl – 20. 4. 1958 Praha
generál
Vystudoval technickou vysokou školu a získal titul inženýr. Za první světové války bojoval v ruských legiích a po návratu pracoval ve velitelství ženijního oddělení. V letech 1931–1939 se stal přednostou ženijního oddělení ministerstva obrany a podílel se na výstavbě opevnění. V roce 1934 vedl delegaci, která navštívila Maginotovu linii ve Francii. Za druhé světové války se zúčastnil domácího odboje.

K05-HAV006-10   A3027