03/03

Hatlák, Jindřich


9. 10. 1886 Nové Benátky – 1. 12. 1970 Praha
právník
Člen Československé strany lidové se stal vedoucím jejích tiskových podniků. Zakládal a organizoval katolické tiskové podniky, byl předsedou nakladatelství Atlas a Kvádr. V roce 1921 se stal prokuristou a později ředitelem Československé akciové tiskárny. Později se stal tajemníkem Svazu československých průmyslníků a ředitelem Bratrské pokladny v Praze.

K07-HAT014-03   A3663
K07-HAT014-04   A3664
K07-HAT014-16   A3676