08/08

Haškovec, Ladislav


18. 5. 1866 Bechyně – 16. 1. 1944 Praha
neurolog
Již během studia pracoval v laboratoři Národního muzea. V roce 1892 nastoupil na psychiatrickou kliniku a začal se věnovat neuropatologii. Po získání stipendia pracoval v letech 1892–1893 v Paříži a roku 1896 se stal prvním docentem neuropatologie v Čechách. Studoval práci na klinikách pro duševní nemoci v Polsku, Rusku, Německu a Švýcarsku. V roce 1905 založil první neurologické oddělení v Čechách, roku 1926 kliniku pro nervové choroby na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1925–1926 byl děkanem Lékařské fakulty. Jeden ze zakladatelů československé neurologie napsal na sto padesát publikací, také pod pseudonymem L. Čech.

K10-HAS025-01   A5453
K10-HAS025-02   A5454
K10-HAS025-03   A5455
K10-HAS025-04   A5456
K10-HAS025-05   A5457
K10-HAS025-06   A5458
K10-HAS025-07   A5459
K13-MEN050-06   A8888