07/07

Harrach, Otto Jan Nepomuk


10. 2. 1863 Praha – 10. 9. 1935 Hrádek u Nechanic
rakouský a český šlechtic
Hrabě byl sice druhorozeným synem, ale protože jeho starší bratr byl jako duševně nemocný zbaven svéprávnosti, stal se roku 1909 dědicem panství Harrachů v Čechách, Rakousku a Maďarsku, včetně Harrachovských skláren. Po pozemkové reformě ve dvacátých letech 19. století je uváděn hlavně jako majitel velkostatku, cukrovaru a pivovaru v Sadové. V letech 1910–1918 byl poslancem Panské sněmovny, roku 1920 požádal o československé občanství. Téhož roku došlo na jeho panství k dělnickým nepokojům. V roce 1921 prodal Dvorskou boudu v Krkonoších a opravil zámek Hrádek.

K07-HAR011-10   A3606
K07-HAR011-16   A3612
K07-HAR011-17   A3613
K07-HAR011-18   A3614
K07-HAR011-19   A3615
K07-HAR011-20   A3616
K11-CES015-25   A6409