05/05

Hampl, Antonín


12. 4. 1875 Jaroměř – 17. 5. 1942 vězení Moabit, Berlín, Německo
politik
Při práci jako strojník vystudoval Státní průmyslovou školu. Roku 1894 vstoupil do sociálnědemokratické strany a pracoval v odborovém hnutí jako tajemník Svazu kovodělníků. Od roku 1924 byl ředitelem Ústřední sociální pojišťovny. V období 1919–1920 byl ministrem veřejných prací a po celou dobu první republiky byl poslancem Národního shromáždění za sociální demokraty. Po roztržce s komunisty byl v letech 1924–1939 předsedou Československé sociální demokracie. Po roce 1939 byl aktivní v odboji, v září 1939 byl zatčen, na přímluvu protektorátní vlády propuštěn. Za půl roku byl s ostatními kolegy znovu zatčen a vyslýchán na Pankráci. Zemřel v Berlíně na následky mučení.

K02-HAJ026-04   A1315
K02-HAJ026-05   A1316
K02-HAJ026-06   A1317
K02-HAJ026-11   A1322
K02-HAJ026-12   A1323