01/01

Bušek, Vratislav


14. 5. 1897 Praha – 12. 6. 1978 New York, USA
právník
Byl profesorem na všech třech tehdejších právnických fakultách (Praha, Brno, Bratislava). Angažoval se v Československé straně národně socialistické, v roce 1940 byl zatčen gestapem a od roku 1942 internován v koncentračním táboře Mauthausen. V roce 1948 emigroval a byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti. V USA učil na Indiana University.

K13-BAR023-15   A8570