01/01

Bennewitz, Antonín


26.3.1833 Přívrat – 29.5.1926 Doksy

houslista a pedagog
V roce 1852 absolvoval pražskou konzervatoř a stal se prvním houslistou Stavovského divadla v Praze. Poté působil jako koncertní mistr v Salcburku, vystupoval ve Stuttgartu, Bruselu a Paříži. V roce 1866 byl jmenován profesorem na konzervatoři, v roce 1882 se stal jejím ředitelem a vedl ji až do roku 1901. Zasadil se o výuku v českém jazyce, umožnil žákům vystupovat před obecenstvem. Studovali u něho mimo jiné Josef Suk nebo Oskar Nedbal. V roce 1891 spoluzaložil České kvarteto, jehož členy se stali jeho studenti Josef Suk, Karel Hoffmann, Otto Berger a Oskar Nedbal.

K13-846041-02   A8740