07/07

Schachleiter, Albanus


20.1.1861 Mohuč, D – 20.1.1937 Feilnbach, D
německý benediktinský mnich.
Rodným jménem Jakob Schachleiter, uváděn také jako Alban. Albanus bylo přijaté řeholní jméno. V roce 1881 vstoupil – po studiu filozofie, dějin umění a hudby v Drážďanech – do benediktinského opatsví v Emauzích, 1886 byl vysvěcen na kněze a 1908 zvolen tamtéž opatem. V roce 1920 raději rezignoval na svoji funkci a opustil republiku. O pár let později se stal stoupencem Hitlera a agitátorem NSDAP. 1933 byl zbaven všech hodností a funkcí. V roce 1987 byl jeho hrob po dlouhých diskuzích srovnán se zemí.

K09-ALB001-01   A4646
K09-ALB001-02   A4647
K09-ALB001-03   A4648
K09-ALB001-04   A4649
K09-ALB001-05   A4650
K09-ALB001-06   A4651
K09-ALB001-07   A4652