01/01

Čobrda, Vladimír Pavol


20. 7. 1880 Smrečany – 2. 9. 1967 Smrečany
evangelický farář
V letech 1918–1920 byl poslancem Národního shromáždění, roku 1934 byl zvolen generálním biskupem evangelické církve augsburského vyznání. V roce 1944 byl vězněn za odsuzování režimu Slovenského státu. V roce 1951 se vzdal své funkce biskupa. V roce 1962 byl v dvaaosmdesáti letech na patnáct měsíců uvězněn. Překládal žalmy, publikoval v církevních časopisech, je autorem knih. Roku 1992 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka.

K02-CZE007-08   A1090